Read more about the article Otępienie: Zagubione w Czasie i Pamięci
Tremor or shaking hands. Woman with shaky hands suffering from Parkinson's disease symptoms or essential tremor. High quality photo

Otępienie: Zagubione w Czasie i Pamięci

Otępienie jest kompleksowym zespołem zaburzeń poznawczych, które prowadzą do stopniowej utraty zdolności poznawczych i funkcji poznawczych u jednostki. To schorzenie, które w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania medycyny…

Czytaj dalejOtępienie: Zagubione w Czasie i Pamięci