Stomia, wyroby stomijne – Refundacja z NFZ w 2020 roku. Jakie zmiany?

Stomia znana jest także jako przetoka, czyli otwór na zewnątrz brzucha, przez który mocz lub treść jelitowa wydalane są z organizmu. Ta specjalna metoda w większości przypadków przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta z problemami jelitowymi. By móc nieodpłatnie otrzymywać stomie należy otrzymać specjalne zlecenie na tego typu sprzęt od lekarza, potwierdzić otrzymane zlecenie według nowych wytycznych NFZ, a następnie po weryfikacji zlecenia można przystąpić do jego realizacji przez pacjenta. W celu ułatwienia całego procesu zostały wprowadzone nowe zasady potwierdzania zleceń, choć i dla nich obowiązuje tzw. okres przejściowy, dzięki czemu na spokojnie można przygotować się do wszystkich, nowych zmian, bez zbędnego stresu dla pacjentów.

Nowe zasady zaopatrzenia w stomię

Od stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady potwierdzania i weryfikacji zleceń, jakie wydawane są na różnego typu sprzętu, w tym np. na sprzęt stomijny. Wszystkie zmiany mają prowadzić do uproszczenia starej, trochę zawiłej procedury, a wszystko to z dbałości o pacjentów. Według nowych wytycznych od stycznia 2020 roku dostępny będzie specjalny system informatyczny, który ma uprościć, a tym samym skrócić cały proces weryfikacji zleceń (w tym tych na stomie). Dzięki tym zmianom, pacjenci chorzy, starsi czy ci niepełnosprawni, nie będą już musieli odbywać wizyty do oddziału NFZ w celu zweryfikowania zlecenia. Te zmiany na pewno ucieszą wszystkich tych, którzy wymagają specjalistycznego sprzętu jak stomia.

Co poza internetową weryfikacją?

Pomimo tworzenia specjalnego systemu informatycznego, NFZ zastrzega także konieczność posiadania zlecenia na sprzęt specjalistyczny w formie papierowej. Tak więc sam elektroniczny dokument (e-dokument), jaki otrzyma się po weryfikacji w systemie, będzie niewystarczający. Tu również należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku, kiedy dana placówka wystawi pacjentowi zlecenie na nowym wzorze, a pomimo to zlecenie to nie zostanie dodatkowo potwierdzone przez obowiązujący już nowy system NFZ (czyli wspomniane elektroniczne potwierdzenie – e-potwierdzenie), to niestety, ale pacjent z każdym zleceniem będzie zobowiązany udać się do oddziału NFZ, gdzie zostanie potwierdzony i zweryfikowany ten wniosek. Dla wszystkich jeszcze niezorientowanych na temat należy zaznaczyć, że
do końca 2019 roku wszystkie zlecenia mogą być wystawione i zrealizowane tylko przez placówki lub też sklepy medyczne, które mają podpisane stosowne umowy z NFZ.

Okres przejściowy

W celu ułatwienia oraz sprawnego przejścia na nowy sposób potwierdzania i weryfikacji zleceń na sprzęt medyczny wprowadzono specjalny okres przejściowy. Okres ten kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a do tego czasu wszystkie osoby, które to są uprawnione do wystawienia zleceń, mogą wystawiać zlecenia na wyroby medyczne na dotychczas obowiązującym druku zlecenia. Druk zlecenia zgodnie z przepisami i wymogami prawa obejmuje 2 strony, a wszystkie informacje o jego formie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Tak więc wszystkie zlecenia, które zostaną wystawione do końca 2019 r., będą bezproblemowo potwierdzane i też realizowane na dotychczasowych zasadach. Wytyczne zastrzegają także informacje, że taki stan rzeczy będzie trwał nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Stomia – nowy wzór zlecenia na sprzęt specjalistyczny

Nowy rok przyniesie zmiany w zasadach wystawiania zleceń na sprzęt medyczny, które to od 1 stycznia 2020 r. będą wystawiane na nowym wzorze zlecenia, po czym też realizowane będą zgodnie z nowymi zasadami. Ze względu na spore zmiany niestety nie ma jeszcze pewności czy od razu od początku roku wszystkie placówki będą gotowe do przygotowywania nowych zleceń, z tego też względu warto zapytać swojego lekarza lub pielęgniarkę, czy w danej placówce będzie możliwość otrzymania od stycznia 2020 elektronicznych potwierdzeń zlecenia. Można o to spytać podczas wizyty w przychodni, ponieważ pozwoli to na uniknięcie konieczności dodatkowego potwierdzania zlecenia w placówce NFZ.

Co zrobić, by uniknąć problemów i przyspieszyć cały proces?

Jeżeli nie mamy pewności, czy dana placówka jest już gotowa do wysławiania zleceń na sprzęt medyczny według nowych wytycznych, aby uniknąć zbędnych problemów, warto poprosić w przychodni lub sklepie medycznym, o wystawianie zleceń na aktualnym druku. Ma to szczególne znaczenie w początkowym okresie obowiązywania zmian. Jednak, by móc realizować takie zlecenia koniecznie jest, by były one wystawione przed końcem 2019 roku. Takie zlecenia pozwolą na ich realizację na dotychczasowych zasadach. Jak to zrobić? Wystarczy udać się do lekarza lub pielęgniarki do końca 2019 r. (np. w grudniu 2019 r.) i poprosić o zlecenia na sprzęt stomijny na kolejny przysługujący okres zaopatrzenia, czyli np. styczeń-marzec 2020 r. (tu należy zaznaczyć, że na starym wzorze zlecenia).
Następnie takie zlecenie koniecznie trzeba potwierdzić w oddziale NFZ i zrealizować w sklepie medycznym (wszystko na dotychczasowych, starych zasadach).

Zlecenie na sprzęt stomijny możesz również zrealizować za pośrednictwem platformy ortomedico.pl. Sklep ten oferuję szybką i darmową dostawę prosto do twojego domu.

Dodaj komentarz