Medyczne laboratorium diagnostyczne – zadania

laboratorium analityczne

Wiadomo, że kluczem do prawidłowego leczenia chorób i stawiania pacjentom odpowiedniej diagnozy, są przeprowadzane badania. Najlepiej wykonywać je w najbardziej przystosowanych do tego zakładach.

Badania diagnostyczne

Miejscem, w którym najbezpieczniej i najszybszej odbędą się badania, jest na pewno laboratorium (jak na przykład laboratorium Białystok). Czym zajmuje się medyczne laboratorium diagnostyczne? Wykonuje ono podstawowe, ale i specjalistyczne badania diagnostyczne, które są niezbędne do prawidłowego rozpoznawania chorób i różnego rodzaju zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Często jest to miejsce, które pracuje przez całą dobę. Medyczne laboratorium wykonuje badania zarówno dla szpitali, jak i indywidualnych pacjentów ambulatoryjnych. Mogą być one związane z poradniami podstawowej opieki zdrowotnej.

Medyczne laboratorium diagnostyczne

Badania przeprowadzane są najczęściej dzięki pobraniu próbek krwi, moczu lub kału. Laboratoria diagnostyczne zajmują się bardzo szerokim zakresem badań, są to między innymi: analityka ogólna, biochemia, endokrynologia, hematologia, immunologia, koagulacja, wirusologia i badania poziomu markerów nowotworowych. Pacjenci często wykonują zlecane im przez lekarzy, konkretne badania. Jednak, bardzo często laboratoria mają w swojej ofercie tzw. pakiety tzn. diagnostykę, która będzie przydatna dla konkretnych grup: np. w zależności od płci, wieku, stanu zdrowia, czy też sytuacji życiowej. Jest to bardzo dobra opcja, kiedy chce się odbyć prawidłowe, cykliczne badania kontrolne, gdyż w ten sposób będzie to monitorowaniem ogólnego stanu zdrowia.

Więcej: Laboratorium Białystok

Dodaj komentarz